Mushroom Learning Center, Kolhapur-9923806933

Mushroom Training| Mushroom Consultancy| Edible Mushrooms | Medicinal Mushrooms| Mushroom Spawn manufacturer and Supplier | Mushroom supplier | Mushroom Products | Mushroom Exporter| Maharashtra | Goa| Karnataka| Tamilnadu | Hyderabad | West Bengal| Singapore| Vietnam| Oman| UAE| Global

धिंगरी मश्रूम उत्पादन प्रशिक्षण-16 सप्टेंबर २०१8 - १०.०० सकाळी ते ४.००

मश्रूम व्यवसाय का करावा?

• आहारातील पौष्टिकतेचे महत्व व वैद्यकीय महत्व हल्ली लोकांना समजू लागले आहे
• अजूनही या क्षेत्रात स्पर्धा नाही.
• कमी भांडवली व्यवसाय
• घरातील कोणीही व्यक्ती हा व्यवसाय सुरु करू शकते.
• प्रदूषण विरहीत व्यवसाय
• एकदा प्रशिक्षण घेतल्यास तज्ञ माणसाची गरज नाही
• माल विकला नाही तर दुय्यम पदार्थ करून विक्री करता येते
 धिंगरी मश्रूम उत्पादन प्रशिक्षण

                          16 सप्टेंबर २०१8 - १०.०० सकाळी ते ४.००
                           ठिकाण- मश्रूम फार्म, जयसिंगपूर, कोल्हापूर
Call us at 9923806933
मश्रूम च्या बिया आमच्याकडे स्वस्त दरात आहेत.

धिंगरी मश्रूम उत्पादन प्रशिक्षण-16 सप्टेंबर २०१8 - १०.०० सकाळी ते ४.००  धिंगरी मश्रूम उत्पादन प्रशिक्षण-16 सप्टेंबर २०१8 - १०.०० सकाळी ते ४.०० Reviewed by Biobritte Agro on September 12, 2018 Rating: 5
Biobritte Agro Solutions Pvt Ltd. Powered by Blogger.