मिल्की किवा दुधी मश्रूम लागवड तंत्रज्ञान पुस्तिका-मराठी मध्ये

यामध्ये काय आहे?

१. प्रस्तावना
२.लागवडीसाठी माध्यम
३. निर्जंतुकीकरण
४. लावण्याची पद्धत
५.केसिंग
६. पिक व्यवस्थापन व काढणी

यामध्ये फक्त दुधी मश्रूम बद्दल माहिती आहे