मश्रूमशेती पूर्ण वेळ करू शकतो का? |

मश्रूमशेती पूर्ण वेळ करू शकतो का?

असे मानले जाते की उच्च तापमानामुळे उष्णदेशीय प्रदेशात मशरूमची शेती योग्य नाही.  म्हणून, मशरूम लागवडीसाठी प्रजाती निवडताना काही घटकांचा विचार केला पाहिजे.

मशरूम लागवडीसाठी वाढीव माध्यम म्हणून कचरा सामग्रीची उपलब्धता.

तापमान आणि आर्द्रतेची आवश्यकता.

मशरूमच्या विविध प्रजाती वाढविण्यासाठी काही प्रारंभिक प्रशिक्षण आवश्यक आहे.


मश्रूमशेती पूर्ण वेळ करू शकतो का?


मशरूम शेतीच्या ठिकाणी भौतिक संसाधनांची ओळख आणि उपलब्धता.

स्थानिक बाजारपेठेला मशरूमची मागणी आहे.

मशरूमच्या सामान्यतः पिकविल्या जातील प्रजाती:

अ‍ॅगारिकस बिस्पर्स, पांढरा बटण मशरूम म्हणून ओळखला जातो.

ऑलस्टर मशरूम म्हणून ओळखले जाणारे प्लेयरोटस ऑस्ट्रेटस.

शेंटके मशरूम म्हणून ओळखले जाणारे लेन्टिनस एडोड.


Mushroom consultants in India.

You can buy all types of mushroom products from the Biobritte cart.

Top mushroom company.

For more info - https://biobritteagrosolutionspvtltd.in/shop.

Contact on a phone or WhatsApp 9923806933 or 7709709816.


Tags - मशरूम शेती अनुदान,मशरूम शेती प्रशिक्षण पुणे,मशरूम खाण्याचे फायदे,मशरूम विक्री,