Marathi Mushroom Webinar | मराठी मश्रूम वेबिनार | मश्रूम शेती माहिती मराठी

या पेज वर मराठीमध्ये असलेल्या वेबिनार ची माहिती देण्यात आली आहे.


.व्यावसायिक मश्रूम शेती व्यवसाय संधी पद्धत   
नोंदणी करा      
यामध्ये व्यावसायिक मश्रूम शेती कशी करावी याबद्दल माहिती दिली जाईल.
यामध्ये खालील मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल:
·       मश्रूम शेती म्हणजे काय?, 
·       मश्रूम शेती करण्याचे फायदे
·       मश्रूमचे प्रकार
·       मश्रूम शेती साठी लागणारी व्यवस्था
·       मश्रूम शेती करण्याची पद्धत
·       मश्रूम शेतीची मार्केटिंग
·       इतर पूर्ण माहिती.

--------------------------------------------------------------------------
.पूर्ण गनोदर्मा मश्रूम शेती

 नोंदणी करा   
यामध्ये गनोदर्मा मश्रूम शेती कशी करावी याबद्दल माहिती दिली जाईल.
यामध्ये खालील मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल: 
·       गनोदर्मा मश्रूम म्हणजे काय?, 
·       गनोदर्मा  मश्रूम चे फायदे गुणधर्म
·       मश्रूम शेती साठी लागणारी व्यवस्था
·       मश्रूम शेती करण्याची पद्धत
·       मश्रूम शेतीची मार्केटिंग
·       इतर पूर्ण माहिती.


---------------------------------------------------------------------------
.पूर्ण धिंगरी मश्रूम शेती 


यामध्ये धिंगरी मश्रूम शेती कशी करावी याबद्दल माहिती दिली जाईल.
यामध्ये खालील मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल: 
·       धिंगरी मश्रूम म्हणजे काय?,
·       धिंगरी मश्रूम चे फायदे गुणधर्म
·       मश्रूम शेती साठी लागणारी व्यवस्था
·       मश्रूम शेती करण्याची पद्धत
·       मश्रूम शेतीची मार्केटिंग
·       इतर पूर्ण माहिती.

-----------------------------------------------------------------------------

४. मश्रूम शेती मार्केटिंग 
नोंदणी करा    

यामध्ये  मश्रूम शेती मार्केटिंग कशी करावी याबद्दल माहिती दिली जाईल.
यामध्ये खालील मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल: 
·       मश्रूम कधी तोडावेत?
·       मश्रूम मार्केटिंग कशी करावी?
·       चांगल्या पद्धती
·       चुकीच्या पद्धती
·       मश्रूम पँकींग पद्धत
·       ग्रेडिंग किवा प्रतवारी
·       लोकल मार्केटिंग
·       स्टोर मार्केटिंग
·       व इतर माहिती

----------------------------------------------------------------------------
. मश्रूम शेती आणि व्यवसायसंधी माहिती 


यामध्ये  मश्रूम शेती आणि व्यवसायसंधी याबद्दल माहिती दिली जाईल.
यामध्ये खालील मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल: 
·       मश्रूम शेती मधील संधी
·       मश्रूम शेती सोडून असणारे इतर पर्याय
·       मश्रूम मार्केटिंग मधल्या संधी
·       मश्रूम प्रोडकट मधील संधी
·       काही व्यवसाय मॉडेल
·       व इतर माहिती
------------------------------------------------------------------------------
प्रमाणपत्र  व माहितीपुस्तके सुद्धा दिले जाईल

गुगल पे : +91-9130277943. 

अधिक माहितीसाठी संपर्क: +91-9923806933
------------------------------------------------------------------------------
लवकरच आणखी काही विषयांवर वेबिनार ठेवले जातील

  • शित्ताके मश्रूम शेती
  • औषधी मश्रूम शेती
  • मश्रूम फूड प्रोडक्टस